XVI Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej w Warszawie
2-9 lipca 2022 r.

Zespół Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie,
ul. Bednarska 11

Od ponad piętnastu lat Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej kształtują świadomość estetyki i praktyki wykonawczej muzyki przedromantycznej w polskiej edukacji.
Kursy łączą w sobie zarówno warsztaty i konsultacje indywidualne, wykłady specjalistyczne oraz zajęcia metodyczne. Stanowią także kompleksową i starannie opracowaną ofertę dydaktyczną doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

Kursy skierowane są nie tylko do osób zaznajomionych już z zagadnieniami wykonawczymi muzyki dawnej, ale przede wszystkim do uczestników (uczniów, studentów, a zwłaszcza nauczycieli szkolnictwa artystycznego) pragnących poznać i poszerzyć zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych.

Zapraszamy na szesnastą edycję LKMMD!
Drużyna LKMMD

W programie XVI LKMMD:

Realizowane w formie stacjonarnej:

Realizowane w formie zdalnej:

 • śpiew / muzyka ensemblowa / chorał gregoriański (dla solistów, chórmistrzów, zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych) - Agnieszka Budzińska-Bennett

W ramach specjalności głównej możliwe jest uczestnictwo akompaniatora LKMMD w zajęciach w miarę dostępności wykładowcy

 • Sarabanda - Romana Agnel
 • Jak publikować muzykę w sieci (szybko) - czyli jak zaistnieć w sieci i nie popaść w konflikt z prawem. - Jerzy Wardęski
 • Temperacje stroju muzycznego - Jacek Guzowski

Formy uczestnictwa i cennik:

PROMOCJA przy płatności do 31 maja 2022:
600 zł

Przy płatności po 31 maja:
650 zł

Uczestnicy mogą korzystać z oferty LKMMD następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowane 4 konsultacje indywidualne z wykładowcą po 45 min.
 • Możliwość wykupienia dodatkowych zajęć w ramach Specjalności głównej (100 zł za 45 minut zajęć)
 • Specjalność dodatkowa - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • Warsztaty uzupełniające - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • zajęcia z akompaniatorem
 • dostęp do zamkniętej grupy XVI LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LMMD

PROMOCJA przy płatności do 31 maja 2022:
400 zł

Przy płatności po 31 maja:
450 zł

Uczestnicy mogą obserwować wszystkie zajęcia z oferty LKMMD. Ponadto otrzymują:

 • dostęp do zamkniętej grupy XVI LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD

150 zł

Uczestnicy mogą jednego dnia korzystać z oferty LKMMD w następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowana 1 konsultacja indywidualna z wykładowcą o czasie trwania 45 min.
 • dostęp do zamkniętej grupy XVI LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD

300 zł

Uczestnicy mogą w ciągu dwóch dni korzystać z oferty LKMMD w następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowane 2 konsultacje indywidualne z wykładowcą po 45 min.
 • dostęp do zamkniętej grupy XVI LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD

SOLIŚCI
PROMOCJA przy płatności do 31 maja 2022 - 500 zł
Przy płatności po 31 maja - 550 zł

ZESPOŁY wokalne i wokalno-instrumentalne
PROMOCJA przy płatności do 31 maja 2022 - 450 zł / 1 os.
Przy płatności po 31 maja - 500 zł / 1 os.

Uczestnicy mogą korzystać z oferty LKMMD następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowane 4 zdalne konsultacje indywidualne z wykładowcą po 45 min.
 • Możliwość wykupienia dodatkowych zajęć w ramach Specjalności głównej (100 zł za 45 minut zajęć / 1 os.)
 • Specjalność dodatkowa - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • Warsztaty uzupełniające - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • dostęp do zamkniętej grupy XVI LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD

SOLIŚCI i ZESPOŁY
125 zł / 1 os.

Uczestnicy mogą jednego dnia korzystać z oferty LKMMD w następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowana 1 zdalna konsultacja indywidualna z wykładowcą o czasie trwania 45 min.
 • dostęp do zamkniętej grupy XVI LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD

SOLIŚCI i ZESPOŁY
250 zł / 1 os.

Uczestnicy mogą w ciągu dwóch dni korzystać z oferty LKMMD w następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowane 2 zdalne konsultacje indywidualne z wykładowcą po 45 min.
 • dostęp do zamkniętej grupy XVI LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD

400 zł
Możliwość obserwacji wszystkich zajęć XVI LKMMD (uczestnictwo bierne) w miarę nieprzekraczania limitu liczby osób przebywających w jednej sali.

 • Specjalności główne
 • Specjalności dodatkowe
 • Warsztaty uzupełniające
 • dostęp do zamkniętej grupy XVI LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD

100 zł
Możliwość obserwacji wszystkich zajęć XVI LKMMD (uczestnictwo bierne) jednego dnia.

 • Specjalności główne
 • Specjalności dodatkowe
 • Warsztaty uzupełniające
 • dostęp do zamkniętej grupy XVI LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD

Dowiedz się więcej:

Konsultacje indywidualne z wykładowcą w ramach jednej wybranej specjalności głównej.
Akceptowane są instrumenty współczesne oraz historyczne.
Liczba zajęć zależy od wybranego pakietu uczestnictwa (patrz sekcja wyżej: Formy uczestnictwa i cennik).
Zapisy na zajęcia dodatkowe realizowane są w miarę dostępnych miejsc w poszczególnych klasach. Lista instrumentów dostępna wyżej (patrz sekcja: W programie XVI LKMMD, zakładka Specjalności dodatkowe).
Zajęcia indywidualne - stacjonarne, obejmujące ćwiczenia wprowadzające do improwizacji, elementy improwizacji w różnych stylach w oparciu o historyczne wzorce (traktaty, przykłady z literatury muzycznej):
 • dla instrumentów klawiszowych
 • dla instrumentów dętych
 • dla instrumentów smyczkowych (skrzypce, altówka)
 • dla basowych instrumentów smyczkowych (wiolonczela, viola da gamba)
Zajęcia prowadzone przez różnych wykładowców. Składy zespołów ustalane są przez Organizatora przed rozpoczęciem kursów na podstawie zgłoszeń na zajęcia poprzez formularz zapisu na LKMMD. W miarę możliwości zespoły mogą być także tworzone w czasie trwania kursów. Propozycje repertuaru przedstawione będą przed rozpoczęciem kursów. Utwory będą dostosowane do zróżnicowanego poziomu zaawansowania w grze.
Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne (indywidualne) zapoznające uczestników z elementarnymi zasadami konstrukcji oraz podstawami kompozycji utworów muzycznych, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.
Zajęcia indywidualne - teoretyczne i praktyczne, zapoznające uczestników z podstawami i zasadami realizacji basso continuo. Tematyka spotkań obejmuje m.in odczytywanie cyfrowania, prowadzenie głosów, zagadnienia stylistyczne, realizacja partii b.c. w wybranych utworach:
 • dla instrumentów klawiszowych
 • dla basowych instrumentów smyczkowych
Wykład i zajęcia warsztatowe indywidualne z zakresu temperacji muzycznych oraz umiejętności strojenia klawesynu, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.
Zajęcia warsztatowe indywidualne z mistrzem-budowniczym klawesynów. Praktyczne porady dotyczące samodzielnego przeprowadzania drobnych napraw klawesynu: regulacji intonacji i cięcia piórek, zakładania strun, regulacji tłumików, a także umiejętności oceniania jakości instrumentu.
Wykład w obszarze następujących tematów:
 • trema
 • pamięć i wyobraźnia muzyczna, słyszenie wewnętrzne
 • strategia ćwiczenia
 • kreatywność i motywacja
 • ćwiczenia rozwojowe
 • równowaga psychofizyczna

Informacje o dofinansowaniu zadania dostępne są w zakładce DOFINANSOWANIE.

Skip to content