XVII Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej w Warszawie
1-8 lipca 2023 r.

Zespół Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie,
ul. Bednarska 11

Od ponad piętnastu lat Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej kształtują świadomość estetyki i praktyki wykonawczej muzyki przedromantycznej w polskiej edukacji.
Kursy łączą w sobie zarówno warsztaty i konsultacje indywidualne, wykłady specjalistyczne oraz zajęcia metodyczne. Stanowią także kompleksową i starannie opracowaną ofertę dydaktyczną doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

Kursy skierowane są nie tylko do osób zaznajomionych już z zagadnieniami wykonawczymi muzyki dawnej, ale przede wszystkim do uczestników (uczniów, studentów, a zwłaszcza nauczycieli szkolnictwa artystycznego) pragnących poznać i poszerzyć zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych.

Zapraszamy na siedemnastą edycję LKMMD!
Drużyna LKMMD

W programie XVII LKMMD:

*organizatorzy nie zapewniają instrumentu

* organizatorzy nie zapewniają instrumentu

Formy uczestnictwa i cennik:

Pełny cennik dostępny w Załączniku 3 do Regulaminu (par. 3 ust 1)

Uczestnictwo pełne, czynne
PROMOCJA przy płatności do 31 maja 2023: 700 zł
Przy płatności po 31 maja: 750 zł

Uczestnicy mogą korzystać z oferty LKMMD następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowane 4 konsultacje indywidualne z wykładowcą po 45 min.
 • Możliwość wykupienia dodatkowych zajęć w ramach Specjalności głównej (100 zł za 45 minut zajęć)
 • Specjalność dodatkowa - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • Warsztaty uzupełniające - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • zajęcia z akompaniatorem
 • dostęp do zamkniętej grupy XVII LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD


Uczestnictwo pełne, bierne
PROMOCJA przy płatności do 31 maja 2023: 400 zł
Przy płatności po 31 maja: 450 zł

Uczestnicy mogą obserwować wszystkie zajęcia z oferty LKMMD. Ponadto otrzymują:

 • dostęp do zamkniętej grupy XVII LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD


Uczestnictwo jednodniowe, czynne - 200 zł
Uczestnicy mogą jednego dnia korzystać z oferty LKMMD w następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowana 1 konsultacja indywidualna z wykładowcą o czasie trwania 45 min.
 • dostęp do zamkniętej grupy XVII LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD


Uczestnictwo dwudniowe, czynne - 400 zł
Uczestnicy mogą w ciągu dwóch dni korzystać z oferty LKMMD w następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowane 2 konsultacje indywidualne z wykładowcą po 45 min.
 • dostęp do zamkniętej grupy XVII LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD


Uczestnictwo jednodniowe, bierne - 150 zł
Uczestnicy mogą jednego dnia korzystać z oferty LKMMD w następującym zakresie:

 • obserwacje wszystkich zajęć z oferty LKMMD
 • dostęp do zamkniętej grupy XVII LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD


Uczestnictwo dwudniowe, bierne - 300 zł
Uczestnicy mogą w ciągu dwóch dni korzystać z oferty LKMMD w następującym zakresie:

 • obserwacje wszystkich zajęć z oferty LKMMD.
 • dostęp do zamkniętej grupy XVII LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD

Pełny cennik dostępny w Załączniku 3 do Regulaminu (par. 3 ust 1)

Uczestnictwo pełne, czynne
PROMOCJA przy płatności do 31 maja 2023:
soliści - 800 zł
zespół 2. os. - 400 zł/os.
zespół 3 os. - 300 zł/os.
zespół 4 os. - 250 zł/os.
zespół od 5 os. - 200 zł/os.
Przy płatności po 31 maja:
soliści - 900 zł
zespół 2. os. - 450 zł/os.
zespół 3 os. - 350 zł/os.
zespół 4 os. - 300 zł/os.
zespół od 5 os. - 250 zł/os.

dodatkowa lekcja: soliści - 250 zł, zespoły - 100 zł/os.

Uczestnicy mogą korzystać z oferty LKMMD następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowane 4 konsultacje indywidualne z wykładowcą po 45 min.
 • Możliwość wykupienia dodatkowych zajęć w ramach Specjalności głównej
 • Specjalność dodatkowa - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • Warsztaty uzupełniające - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • dostęp do zamkniętej grupy XVII LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD


Uczestnictwo pełne, bierne
PROMOCJA przy płatności do 31 maja 2023: 400 zł
Przy płatności po 31 maja: 450 zł

Uczestnicy mogą obserwować wszystkie zajęcia z oferty LKMMD. Ponadto otrzymują:

 • dostęp do zamkniętej grupy XVII LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD


Uczestnictwo jednodniowe, czynne: soliści - 225 zł, zespoły - 150 zł/os.
Uczestnicy mogą jednego dnia korzystać z oferty LKMMD w następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowana 1 konsultacja indywidualna z wykładowcą o czasie trwania 45 min.
 • dostęp do zamkniętej grupy XVII LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD


Uczestnictwo dwudniowe, czynne: soliści - 450 zł, zespsoły - 300 zł/os.
Uczestnicy mogą w ciągu dwóch dni korzystać z oferty LKMMD w następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowane 2 konsultacje indywidualne z wykładowcą po 45 min.
 • dostęp do zamkniętej grupy XVII LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD


Uczestnictwo jednodniowe, bierne - 150 zł
Uczestnicy mogą jednego dnia korzystać z oferty LKMMD w następującym zakresie:

 • obserwacje wszystkich zajęć z oferty LKMMD
 • dostęp do zamkniętej grupy XVII LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD


Uczestnictwo dwudniowe, bierne - 300 zł
Uczestnicy mogą w ciągu dwóch dni korzystać z oferty LKMMD w następującym zakresie:

 • obserwacje wszystkich zajęć z oferty LKMMD.
 • dostęp do zamkniętej grupy XVII LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD

Pełny cennik dostępny w Załączniku 3 do Regulaminu (par. 3 ust 1)

Pełny kurs - 400 zł
Możliwość obserwacji wszystkich zajęć XVII LKMMD (uczestnictwo bierne).

 • Specjalności główne
 • Specjalności dodatkowe
 • Warsztaty uzupełniające
 • dostęp do zamkniętej grupy XVII LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD


Uczestnictwo jednodniowe - 100 zł
Możliwość obserwacji jednego dnia wszystkich zajęć XVII LKMMD (uczestnictwo bierne).

 • Specjalności główne
 • Specjalności dodatkowe
 • Warsztaty uzupełniające
 • dostęp do zamkniętej grupy XVII LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD


Uczestnictwo dwudniowe - 200 zł
Możliwość obserwacji w ciągu dwóch dni wszystkich zajęć XVII LKMMD (uczestnictwo bierne).

 • Specjalności główne
 • Specjalności dodatkowe
 • Warsztaty uzupełniające
 • dostęp do zamkniętej grupy XVII LKMMD na facebook.com
 • wstęp na wykłady otwarte i koncerty LKMMD

Dowiedz się więcej:

Konsultacje indywidualne z wykładowcą w ramach jednej wybranej specjalności głównej. Akceptowane są instrumenty współczesne oraz historyczne. Liczba zajęć zależy od wybranego pakietu uczestnictwa (patrz sekcja wyżej: Formy uczestnictwa i cennik).
Zapisy na zajęcia dodatkowe realizowane są w miarę dostępnych miejsc w poszczególnych klasach. Lista instrumentów dostępna wyżej (patrz sekcja: W programie XVII LKMMD, zakładka Specjalności dodatkowe).
Zajęcia indywidualne - stacjonarne, obejmujące ćwiczenia wprowadzające do improwizacji, elementy improwizacji w różnych stylach w oparciu o historyczne wzorce (traktaty, przykłady z literatury muzycznej):
 • dla instrumentów klawiszowych
 • dla instrumentów dętych
 • dla instrumentów smyczkowych (skrzypce, altówka)
 • dla basowych instrumentów smyczkowych (wiolonczela, viola da gamba)
Zajęcia prowadzone przez różnych wykładowców. Składy zespołów ustalane są przez Organizatora przed rozpoczęciem kursów na podstawie zgłoszeń na zajęcia poprzez formularz zapisu na LKMMD. W miarę możliwości zespoły mogą być także tworzone w czasie trwania kursów. Propozycje repertuaru przedstawione będą przed rozpoczęciem kursów. Utwory będą dostosowane do zróżnicowanego poziomu zaawansowania w grze.
Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne (indywidualne) zapoznające uczestników z elementarnymi zasadami konstrukcji oraz podstawami kompozycji utworów muzycznych, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.
Zajęcia indywidualne - teoretyczne i praktyczne, zapoznające uczestników z podstawami i zasadami realizacji basso continuo. Tematyka spotkań obejmuje m.in odczytywanie cyfrowania, prowadzenie głosów, zagadnienia stylistyczne, realizacja partii b.c. w wybranych utworach:
 • dla instrumentów klawiszowych
 • dla basowych instrumentów smyczkowych
Wykład i zajęcia warsztatowe indywidualne z zakresu temperacji muzycznych oraz umiejętności strojenia klawesynu, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.
Zajęcia warsztatowe indywidualne z mistrzem-budowniczym klawesynów. Praktyczne porady dotyczące samodzielnego przeprowadzania drobnych napraw klawesynu: regulacji intonacji i cięcia piórek, zakładania strun, regulacji tłumików, a także umiejętności oceniania jakości instrumentu.
Wykład w obszarze następujących tematów:
 • trema
 • pamięć i wyobraźnia muzyczna, słyszenie wewnętrzne
 • strategia ćwiczenia
 • kreatywność i motywacja
 • ćwiczenia rozwojowe
 • równowaga psychofizyczna

Informacje o dofinansowaniu zadania dostępne są w zakładce DOFINANSOWANIE.

Skip to content