XV Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej w Warszawie
3-10 lipca 2021 r.

Zespół Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie,
ul. Bednarska 11

Od piętnastu lat Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej kształtują świadomość estetyki i praktyki wykonawczej muzyki przedromantycznej w polskiej edukacji.
Kursy łączą w sobie zarówno warsztaty i konsultacje indywidualne, wykłady specjalistyczne oraz zajęcia metodyczne. Kursy stanowią także kompleksową i starannie opracowaną ofertę dydaktyczną doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

Kursy skierowane są nie tylko do osób zaznajomionych już z zagadnieniami wykonawczymi muzyki dawnej, ale przede wszystkim do uczestników (uczniów, studentów, a zwłaszcza nauczycieli szkolnictwa artystycznego) pragnących poznać i poszerzyć zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych.

Zapraszamy na piętnastą edycję LKMMD!
Drużyna LKMMD

W programie XV LKMMD:

Realizowane w formie stacjonarnej:

Realizowane w formie zdalnej:

 • śpiew / muzyka ensemblowa / chorał gregoriański (dla solistów, chórmistrzów, zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych) - Agnieszka Budzińska-Bennett

W ramach specjalności głównej możliwe jest uczestnictwo akompaniatora LKMMD w zajęciach w miarę dostępności wykładowcy

 • Sobota 3 VII – „O komponowaniu kadencji”
  wykład z prezentacją muzyczną przedstawiającą formy improwizowane, forum dyskusyjne
  (webinar stanowi wstęp do zajęć praktycznych warsztatów „podstawy kompozycji”)
  prowadzący: Maria Szreder, z udziałem dr Doroty Zimnej (klawesyn), Marcina Tarnawskiego (skrzypce)
 • Sobota 3 VII – „Temperacje stroju muzycznego"
  wykład z prezentacją, dot. strojów muzycznych, podstawowych wiadomości z zakresu akustyki, sposobów strojenia klawesynu - stanowi wprowadzenie do warsztatów praktycznych z zakresu strojenia klawesynu.
  prowadzący: Jacek Guzowski
 • Poniedziałek 5 VII – psychoedukacja: „Emocje w pandemii”
  wykład z prezentacją
  prowadzący: Ewa Biały
 • Wtorek 6 VII – „Podstawy improwizacji i ornamentacji w muzyce barokowej”
  wykład z prezentacją
  prowadzący: dr Jakub Kościukiewicz
 • Środa 7 VII – „Polskie tańce narodowe”
  wykład, pokaz tańców, forum dyskusyjne
  prowadzący: Romana Agnel oraz tancerze zespołu Cracovia Danza
 • Czwartek 8 VII
  • forum dyskusyjne dot. wykładu „Podstawy improwizacji i ornamentacji w muzyce barokowej”

  pytania od uczestników
  prowadzący: dr Jakub Kościukiewicz
 • forum dyskusyjne dot. wykładu „Emocje w pandemii”
  pytania od uczestników
  prowadzący: Ewa Biały
 • Piątek 9 VII – „Management w zawodzie artysty”
  wykład z prezentacją + forum dyskusyjne/ pytania od uczestników
  prowadzący: Artur Malke


  Webinary będą dostępne do odsłuchania dla uczestników w czasie rzeczywistym, a także przez cały czas trwania imprezy, tj. do 10 lipca 2021 r.

Formy uczestnictwa i cennik:

PROMOCJA przy płatności do 31 maja 2021:
550 zł

Przy płatności po 31 maja:
600 zł

Uczestnicy mogą korzystać z oferty LKMMD następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowane 4 konsultacje indywidualne z wykładowcą po 45 min.
 • Możliwość wykupienia dodatkowych zajęć w ramach Specjalności głównej (80 zł za 45 minut zajęć)
 • Specjalność dodatkowa - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • Warsztaty uzupełniające - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • zajęcia z akompaniatorem
 • dostęp do webinariów XV LKMMD
 • dostęp do zamkniętej grupy XV LKMMD na facebook.com

100 zł

Uczestnicy mogą jednego dnia korzystać z oferty LKMMD w następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowana 1 konsultacja indywidualna z wykładowcą o czasie trwania 45 min.
 • dostęp do webinariów XV LKMMD
 • dostęp do zamkniętej grupy XV LKMMD na facebook.com

200 zł

Uczestnicy mogą w ciągu dwóch dni korzystać z oferty LKMMD w następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowane 2 konsultacje indywidualne z wykładowcą po 45 min.
 • dostęp do webinariów XV LKMMD
 • dostęp do zamkniętej grupy XV LKMMD na facebook.com

SOLIŚCI
PROMOCJA przy płatności do 31 maja 2021 - 450 zł
Przy płatności po 31 maja - 500 zł

ZESPOŁY wokalne i wokalno-instrumentalne
PROMOCJA przy płatności do 31 maja 2021 - 400 zł / 1 os.
Przy płatności po 31 maja - 450 zł / 1 os.

Uczestnicy mogą korzystać z oferty LKMMD następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowane 4 zdalne konsultacje indywidualne z wykładowcą po 45 min.
 • Możliwość wykupienia dodatkowych zajęć w ramach Specjalności głównej (80 zł za 45 minut zajęć / 1 os.)
 • Specjalność dodatkowa - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • Warsztaty uzupełniające - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • zajęcia z akompaniatorem
 • dostęp do webinariów XV LKMMD
 • dostęp do zamkniętej grupy XV LKMMD na facebook.com

SOLIŚCI i ZESPOŁY
100 zł / 1 os.

Uczestnicy mogą jednego dnia korzystać z oferty LKMMD w następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowana 1 zdalna konsultacja indywidualna z wykładowcą o czasie trwania 45 min.
 • dostęp do webinariów XV LKMMD
 • dostęp do zamkniętej grupy XV LKMMD na facebook.com

SOLIŚCI i ZESPOŁY
200 zł / 1 os.

Uczestnicy mogą w ciągu dwóch dni korzystać z oferty LKMMD w następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowane 2 zdalne konsultacje indywidualne z wykładowcą po 45 min.
 • dostęp do webinariów XV LKMMD
 • dostęp do zamkniętej grupy XV LKMMD na facebook.com

300 zł
Możliwość obserwacji wszystkich zajęć XV LKMMD (uczestnictwo bierne) w miarę nieprzekraczania limitu liczby osób przebywających w jednej sali.

 • Specjalności główne
 • Specjalności dodatkowe
 • Warsztaty uzupełniające
 • dostęp do webinariów XV LKMMD
 • dostęp do zamkniętej grupy XV LKMMD na facebook.com

50 zł
Możliwość obserwacji wszystkich zajęć XV LKMMD (uczestnictwo bierne) jednego dnia w miarę nieprzekraczania limitu liczby osób przebywających w jednej sali.

 • Specjalności główne
 • Specjalności dodatkowe
 • Warsztaty uzupełniające
 • dostęp do webinariów XV LKMMD
 • dostęp do zamkniętej grupy XV LKMMD na facebook.com

200 zł
Dostęp wyłącznie do webinariów XV LKMMD

Dowiedz się więcej:

Konsultacje indywidualne z wykładowcą w ramach jednej wybranej specjalności głównej.
Akceptowane są instrumenty współczesne oraz historyczne.
Zapisy na zajęcia dodatkowe realizowane są w miarę dostępnych miejsc w poszczególnych klasach.
Zajęcia indywidualne - stacjonarne, obejmujące ćwiczenia wprowadzające do improwizacji, elementy improwizacji w różnych stylach w oparciu o historyczne wzorce (traktaty, przykłady z literaturymuzycznej):
 • dla instrumentów dętych
 • dla instrumentów smyczkowych (skrzypce, altówka)
 • dla basowych instrumentów smyczkowych (wiolonczela, viola da gamba)
Zajęcia prowadzone w sesji popołudniowej. Ze względu na obostrzenia epidemiczne realizowane w maksymalnie trzyosobowych zespołach.
Zajęcia teoretyczne (webinar) oraz praktyczne (indywidualne konsultacje w formie stacjonarnej) zapoznające uczestników z elementarnymi zasadami konstrukcji oraz podstawami kompozycji utworów muzycznych, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.
Zajęcia indywidualne - stacjonarne, teoretyczne i praktyczne zapoznające uczestników z podstawami i zasadami realizacji basso continuo. Tematyka spotkań obejmuje m.in odczytywanie cyfrowania, prowadzenie głosów, zagadnienia stylistyczne, realizacja partii b.c. w wybranych utworach:
 • dla instrumentów klawiszowych
 • dla basowych instrumentów smyczkowych
Zajęcia warsztatowe indywidualne (stacjonarne), z zakresu temperacji muzycznych oraz umiejętności strojenia klawesynu, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.
Zajęcia warsztatowe indywidualne (stacjonarne) z mistrzem-budowniczym klawesynów. Praktyczne porady dotyczące samodzielnego przeprowadzania drobnych napraw klawesynu: regulacji intonacji i cięcia piórek, zakładania strun, regulacji tłumików, a także umiejętności oceniania jakości instrumentu.
Webinair oraz konsultacje indywidualne on-line.
Tematyka zajęć:
 • trema
 • pamięć i wyobraźnia muzyczna, słyszenie wewnętrzne
 • strategia ćwiczenia
 • kreatywność i motywacja
 • ćwiczenia rozwojowe
 • równowaga psychofizyczna

XIV LKMMD on-line

Informacje o dofinansowaniu zadania dostępne są w zakładce DOFINANSOWANIE.

Skip to content