XVII Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej w Warszawie
1-8 lipca 2023 r.

Zespół Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie,
ul. Bednarska 11

Od ponad piętnastu lat Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej kształtują świadomość estetyki i praktyki wykonawczej muzyki przedromantycznej w polskiej edukacji.
Kursy łączą w sobie zarówno warsztaty i konsultacje indywidualne, wykłady specjalistyczne oraz zajęcia metodyczne. Stanowią także kompleksową i starannie opracowaną ofertę dydaktyczną doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

Kursy skierowane są nie tylko do osób zaznajomionych już z zagadnieniami wykonawczymi muzyki dawnej, ale przede wszystkim do uczestników (uczniów, studentów, a zwłaszcza nauczycieli szkolnictwa artystycznego) pragnących poznać i poszerzyć zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych.

Zapraszamy na siedemnastą edycję LKMMD!
Drużyna LKMMD

W programie XVII LKMMD:

Realizowane w formie stacjonarnej:

W ramach specjalności głównej możliwe jest uczestnictwo akompaniatora LKMMD w zajęciach w miarę dostępności wykładowcy

informacja już wkrótce

Formy uczestnictwa i cennik (już wkrótce):

Dowiedz się więcej:

Konsultacje indywidualne z wykładowcą w ramach jednej wybranej specjalności głównej.
Akceptowane są instrumenty współczesne oraz historyczne.
Liczba zajęć zależy od wybranego pakietu uczestnictwa (patrz sekcja wyżej: Formy uczestnictwa i cennik).
Zapisy na zajęcia dodatkowe realizowane są w miarę dostępnych miejsc w poszczególnych klasach. Lista instrumentów dostępna wyżej (patrz sekcja: W programie XVII LKMMD, zakładka Specjalności dodatkowe).
Zajęcia indywidualne - stacjonarne, obejmujące ćwiczenia wprowadzające do improwizacji, elementy improwizacji w różnych stylach w oparciu o historyczne wzorce (traktaty, przykłady z literatury muzycznej):
 • dla instrumentów klawiszowych
 • dla instrumentów dętych
 • dla instrumentów smyczkowych (skrzypce, altówka)
 • dla basowych instrumentów smyczkowych (wiolonczela, viola da gamba)
Zajęcia prowadzone przez różnych wykładowców. Składy zespołów ustalane są przez Organizatora przed rozpoczęciem kursów na podstawie zgłoszeń na zajęcia poprzez formularz zapisu na LKMMD. W miarę możliwości zespoły mogą być także tworzone w czasie trwania kursów. Propozycje repertuaru przedstawione będą przed rozpoczęciem kursów. Utwory będą dostosowane do zróżnicowanego poziomu zaawansowania w grze.
Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne (indywidualne) zapoznające uczestników z elementarnymi zasadami konstrukcji oraz podstawami kompozycji utworów muzycznych, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.
Zajęcia indywidualne - teoretyczne i praktyczne, zapoznające uczestników z podstawami i zasadami realizacji basso continuo. Tematyka spotkań obejmuje m.in odczytywanie cyfrowania, prowadzenie głosów, zagadnienia stylistyczne, realizacja partii b.c. w wybranych utworach:
 • dla instrumentów klawiszowych
 • dla basowych instrumentów smyczkowych
Wykład i zajęcia warsztatowe indywidualne z zakresu temperacji muzycznych oraz umiejętności strojenia klawesynu, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.
Zajęcia warsztatowe indywidualne z mistrzem-budowniczym klawesynów. Praktyczne porady dotyczące samodzielnego przeprowadzania drobnych napraw klawesynu: regulacji intonacji i cięcia piórek, zakładania strun, regulacji tłumików, a także umiejętności oceniania jakości instrumentu.
Wykład w obszarze następujących tematów:
 • trema
 • pamięć i wyobraźnia muzyczna, słyszenie wewnętrzne
 • strategia ćwiczenia
 • kreatywność i motywacja
 • ćwiczenia rozwojowe
 • równowaga psychofizyczna

Informacje o dofinansowaniu zadania dostępne są w zakładce DOFINANSOWANIE.

Skip to content