Dziękujemy za

XVIII Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej
29 czerwca – 6 lipca 2024 r.

Dyrektor artystyczny i naukowy:
prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz

Kierownictwo organizacyjne:
Ewelina Kliczkowska

Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej to impreza cykliczna, której ideą przewodnią jest kształtowanie w polskiej edukacji świadomości estetyki i praktyki wykonawczej muzyki przedromantycznej.
Kursy oferują szeroki wybór zajęć, skierowanych do uczniów, studentów, absolwentów i nauczycieli szkolnictwa muzycznego wszystkich szczebli. W ramach LKMMD realizowane są warsztaty interpretacji w formie lekcji otwartych, wykłady tematyczne i zajęcia specjalistyczne, konsultacje i obserwacje metodyczne oraz koncerty i muzyczne prezentacje.

Uczestnikami Kursów mogą być zarówno osoby zaznajomione z zagadnieniami wykonawczymi muzyki dawnej, jak również osoby początkujące, pragnące poznać bądź poszerzyć zakres posiadanych umiejętności. Akceptowane są zarówno instrumenty historyczne, jak i współczesne.

Wykładowcy LKMMD to międzynarodowa kadra specjalistów, wykwalifikowana w zakresie w zakresie gry na instrumentach historycznych, śpiewu, tańca dawnego; a także muzykolodzy, badacze oraz specjaliści spoza dziedzin artystycznych, których wysoki potencjał zarówno artystyczny, jak i naukowy jest gwarantem jakości i poziomu kształcenia oferowanego podczas Kursów.

Dziękujemy za osiemnastą edycję LKMMD!
Drużyna LKMMD

W programie XVIII LKMMD:

Dla instrumentalistów i wokalistów: warsztaty oraz lekcje mistrzowskie z zakresu interpretacji muzycznej, problematyki wykonawczej oraz metodyki nauczania, realizowane w formie zajęć otwartych lub indywidulanych konsultacji z wykładowcą. Akceptowane są instrumenty zarówno o fakturze historycznej, jak i współczesne.

Zajęcia wokalne skierowane są zarówno do solistów, jak i formacji zespołowych:

 • zespołów wokalnych a’capella (w tym zespołów chorałowych/chorał gregoriański)
 • wokalno-instrumentalnych.

Dla dyrygentów i prowadzących zespoły muzyki dawnej: NOWOŚĆ! Prowadzenie zespołów muzyki dawnej
Zajęcia z dyrygowania odbywają się w formie wykładów i warsztatów grupowych. Przeznaczone są dla nauczycieli prowadzących zespoły kameralne i orkiestrowe w szkołach muzycznych i domach kultury oraz dyrygentów (studentów i absolwentów) Obejmują zajęcia grupowe omawiające wyselekcjonowane zagadnienia wykonawcze. Na zakończenie każdych zajęć uczestnicy otrzymują zestaw zagadnień do szczególnego zwrócenia uwagi podczas obserwacji pozostałych zajęć w ramach LKMMD.

Liczba zajęć zależy od wybranego pakietu uczestnictwa (patrz sekcja: Formy uczestnictwa i cennik).

*organizatorzy nie zapewniają instrumentu

Specjalność dodatkowa
Warsztaty praktyczne z zakresu interpretacji muzycznej i problematyki wykonawczej, realizowane w formie indywidulanych konsultacji z wykładowcą. Możliwość udziału w zajęciach dodatkowej specjalności (innej niż główna) oferowana jest wyłącznie w ramach pełnego uczestnictwa. Liczba wybranych specjalności dodatkowych jest dowolna. Akceptowane są instrumenty zarówno o fakturze historycznej, jak i współczesne. Z oferty mogą skorzystać także osoby początkujące, które nie mają wcześniejszego przygotowania w danym zakresie. Zapisy i przydział na zajęcia realizowane są w miarę dostępnych miejsc w poszczególnych klasach oraz harmonogramu pracy danego wykładowcy.

* organizatorzy nie zapewniają instrumentu

Improwizacja
Zajęcia teoretyczne i praktyczne, realizowane w formie zajęć grupowych (4 x 45 min.) lub indywidualnych konsultacji (3 x 30 min.). Obejmują ćwiczenia wprowadzające do improwizacji (ośmielające granie i śpiewanie bez użycia nut), podstawy tworzenia improwizacji, a dla zaawansowanych uczestników - elementy improwizacji w różnych stylach w oparciu o historyczne wzorce (traktaty, przykłady z literatury muzycznej). Warsztaty ukierunkowane są odpowiednio dla poszczególnych grup:

 • instrumenty dęte i smyczkowe
 • instrumenty klawiszowe
 • basowe instrumenty smyczkowe
 • instrumentów strunowe: gitara, lutnia, teorba
 • pozostałe specjalności

Nauka basso continuo
Zajęcia teoretyczne i praktyczne, realizowane w formie lekcji indywidualnych lub w małych grupach 2-3 os. (3 x 30 min.), zapoznające uczestników z podstawami i zasadami realizacji basso continuo. Tematyka spotkań obejmuje m.in odczytywanie cyfrowania, prowadzenie głosów, zagadnienia stylistyczne, realizację partii b.c. w wybranych utworach. Warsztaty adresowane są przede wszystkim do uczestników specjalności, dla których praktyka b.c. jest częścią warsztatu wykonawczego, jednakże chętni uczestnicy z innych specjalności, pragnący zdobyć nowe kompetencje także mogą wybrać te zajęcia.

 • b.c. dla instrumentów klawiszowych
 • b.c. dla basowych instrumentów smyczkowych
 • b.c. dla instrumentów: gitara, lutnia, teorba
 • b.c. dla pozostałych specjalności

Kameralistyka - różni wykładowcy
Zajęcia grupowe (3 x 45 min.) pozwalające rozwijać umiejętności pracy w zespole kameralnym. Repertuar oraz skład zespołów są ustalane przez wykładowców oraz organizatorów przed rozpoczęciem Kursów. Materiały nutowe zostaną przesłane zainteresowanym uczestnikom drogą elektroniczną. Uczestnicy mogą także zgłosić własną propozycję składu zespołu wraz z planowanym repertuarem do realizacji.

Podstawy kompozycji - Maria Szreder
Warsztaty teoretyczne i praktyczne - zapoznające uczestników z elementarnymi zasadami konstrukcji harmonicznej oraz podstawami kompozycji utworów muzycznych. Zajęcia realizowane są w formie konsultacji indywidualnych (2 x 45 min). Prosimy o przybycie na zajęcia z zeszytem nutowym oraz przyborami do pisania – miękkim ołówkiem i gumką. W zajęciach można także uczestniczyć z tabletem z odpowiednim oprogramowaniem do pisania nut.

Temperacje historyczne i strojenie klawesynu - Jacek Guzowski
Warsztaty teoretyczne i praktyczne z zakresu temperacji muzycznych oraz umiejętności strojenia klawesynu, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników (4 x 30 min.) poprzedzone wykładem wprowadzającym.

Klawesynowe BHP - Weronika Janyst
Warsztaty teoretyczne i praktyczne z technikiem i stroicielem klawesynów (2 x 30 min. lub 1 x 60min.) poprzedzone wykładem wprowadzającym. Praktyczne porady dot. samodzielnego przeprowadzania drobnych napraw klawesynu tj: regulacja intonacji, cięcie piórek, zakładanie strun, regulacja tłumików, a także umiejętności oceniania jakości instrumentu.

Praca z akompaniatorem
Wedle potrzeb - podczas zajęć z wykładowcą oraz jako zajęcia indywidualne.
Weronika Janyst, Katarzyna Wesołowska, Dorota Zimna

Psychoedukacja - Jarosław Mirkiewicz
Wykład z warsztatami - zajęcia grupowe z psychologiem/psychoterapeutą, których zakres tematyczny dotyczy szeroko rozumianej problematyki procesu rozwoju zawodowego artystów, zwłaszcza doskonalenia ich psychologicznej dyspozycyjności scenicznej. Zagadnienia poruszane podczas zajęć dotyczą m.in.: tremy, pamięci i wyobraźni muzycznej, metod oswajania stresu i osiągania równowagi psychicznej, motywacji, strategii ćwiczenia, pobudzania kreatywności czy sposobów pokonywania przeciwności i sytuacji trudnych.

Podstawy tańca dawnego - Romana Agnel

SOBOTA, 29 CZERWCA 2024
 • 16.30
  Jacek Guzowski
  Temperacje stroju muzycznego
  Wykład wprowadzający do zajęć temperacji i strojenia klawesynu
 • 19.00
  Weronika Janyst
  Klawesynowe BHP (nie tylko dla klawesynistów!)
  Wykład wprowadzający do zajęć konserwacji klawesynu
NIEDZIELA, 30 CZERWCA 2024
 • 15.00
  Romana Agnel
  Dawne tańce w utworach instrumentalnych okresu baroku
  Wykład w ramach warsztatów "Podstawy tańca dawnego"
PONIEDZIAŁEK, 1 LIPCA 2024
 • 15.00
  dr Maria Erdman
  Klawikord w europejskich zbiorach muzealnych. Wprowadzenie
 • 16.00
  dr Marcin Tarnawski
  O zaletach korzystania z materiałów urtekstowych w nauczaniu gry na skrzypcach
WTOREK, 2 LIPCA 2024
 • 15.00
  dr hab. Dorota Zimna i Matthias Bergman
  Nouvelles Sonatinas – prawie utracone Sonaty Georga Philippa Telemanna
 • 16.00
  Jarosław Mirkiewicz
  Budowanie i utrzymanie dobrostanu wobec wyzwań świata i wykonawstwa performatywnego
  Wykład w ramach warsztatów Psychoedukacji
ŚRODA, 3 LIPCA 2024
 • 15.00
  prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz
  Trening umysłu w ćwiczeniu na instrumencie na przykładzie klawesynu
 • 16.00
  dr hab. Ewa Mrowca
  Pleyel i Wanda Landowska – czyli powrót klawesynu na salony

 • 29 VI, godz. 15:00 - Koncert Inauguracyjny (wykładowcy LKMMD)
 • 4 VII, godz. 19:30 - I. Koncert uczestników - Kościół Akademicki św. Anny
 • 5 VII, godz. 17:00 - II. Koncert uczestników - sala koncertowa ZPSM im. F. Chopina
 • 6 VII, godz. 12:00 - III. Koncert uczestników - Finałowy - sala koncertowa ZPSM im. F. Chopina

Formy uczestnictwa i cennik:

Pobierz plik PDF

Skip to content