Maria Szreder – Podstawy kompozycji

Maria Szreder

Kompozytorka, animatorka kultury, nauczycielka muzyki, działaczka społeczna. Autorka kilku spektakli muzycznych i blisko 200 piosenek dla dzieci i młodzieży. Pełniła mandat radnej miasta stołecznego Warszawy w latach 2006-2014 oraz radnej Dzielnicy Mokotów w latach 2002-2006 i 2014-2018. Mieszka i pracuje na warszawskim Mokotowie.

Wykształcenie

1979 – dyplom na Wydziale Reżyserii Dźwięku w PWSM w Warszawie
1987 – dyplom na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie kompozycji prof. Zbigniewa Rudzińskiego
2002 – ukończone studia podyplomowe Master of Business Administration w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej

Przebieg pracy zawodowej:

W latach 1980 – 1990 – nauczycielka kształcenia słuchu i harmonii w PSM II st. Nr 1 im. J. Elsnera w Warszawie
1991 – 1992 – wykładowczyni teorii muzyki na Wydziale Wychowania Muzycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet im. J. Kochanowskiego) w Kielcach.
1993 – 1995 – dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 318 w Warszawie,
1995 – 2004 – pracownica różnych szczebli w administracji państwowej (m.in. jako prezeska zarządu Funduszu Współpracy, fundacji Skarbu Państwa zarządzającej unijnymi funduszami przedakcesyjnymi Phare w latach 1999-2002).
Od 2004 – nauczycielka rytmiki i gry na fortepianie w Młodzieżowym Domu Kultury Mokotów.

Nagrody i wyróżnienia:

1982 – nagroda Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich im. Wawrzyńca Żuławskiego (roczne stypendium artystyczne)
1987 – wyróżnienie w konkursie Koła Młodych ZKP dla absolwentów studiów kompozytorskich za utwór „Aleja Sfinksów”
1988 – roczne stypendium twórcze Ministra Kultury i Sztuki na skomponowanie utworu na ork. kameralną „Rzeka zapomnienia”
2012 – „Lustro Południa” – nagroda tygodnika Południe w kategorii aktywność – „za wprowadzanie młodych w świat kultury”
2019 – odznaka „Zasłużony dla Warszawy” za działalność na rzecz miasta.

Zrealizowane projekty artystyczne:

Musical dziecięcy „Orfeusz i Eurydyka” – autorstwo libretta, muzyki i tekstów piosenek, kierownictwo artystyczne podczas przygotowań. Premiera w Kielcach, wrzesień 1992, 4 wznowienia: 1994 w Warszawie (na scenie Teatru Nowego, wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Służewa i Urzędem Dzielnicy Mokotów), 1997 w Warszawie (na scenie Teatru Żydowskiego, wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Służewa i Urzędem Dzielnicy Mokotów), 2010 w Warszawie (na scenie Teatru Żydowskiego, wspólnie ze Służewskim Domem Kultury), 2014 i 2018 w Warszawie (na scenie Służewskiego Domu Kultury).
trailer: https://www.youtube.com/watch?v=IF1-eEY5OEU
Musical dla młodzieży „Kraina Niczyja” – autorstwo libretta, muzyki i tekstów piosenek, kierownictwo artystyczne podczas przygotowań. Premiera na scenie Służewskiego Domu Kultury w listopadzie 2015, II edycja – premiera listopad 2019, trailer: https://www.youtube.com/watch?v=JhBmJFw_cN4
Widowisko musicalowe „Misja Asteroidy” – w przygotowaniu, wykonawcami będą członkowie Grupy ORFEUSZ, działającej przy Służewskim Domu Kultury, premiera przewidziana na grudzień 2020 na scenie SDK.
Widowiska słowno – muzyczne dla dzieci i młodzieży (autorstwo libretta, muzyki, tekstów piosenek oraz przygotowanie):
„Europejskie Jasełka na Służewie” – 2000/2017
„Legenda Służewska” – 2012
„Obrona Syreniego Grodu” – 2013
„Szufladka Pradziadka” – 2015
„There are no children, only people” – Bruksela 2012, uczestnictwo w projekcie artystycznym poświęconym Januszowi Korczakowi, obejmującym: skomponowanie utworów oryginalnych i zaaranżowanie tradycyjnych piosenek żydowskich na chór dziecięcy „Canto Bello” i chór mieszany „Domino Cantes”, 4 koncerty oraz wydanie płyty.
„Jest muzyka na Mokotowie” – Warszawa 2016, uczestnictwo i koordynacja projektu artystycznego polegającego na uświetnieniu obchodów 100-lecia stołeczności Mokotowa; przygotowanie projektu płyty, skomponowanie piosenki „Pory roku na Mokotowie” i zaaranżowanie piosenki powstańczej „Marsz Mokotowa” na chór z orkiestrą oraz przygotowanie wykonawców do nagrania.
Współpraca z wydawnictwem „Nowa Era” – 1998 – 2011 w zakresie autorstwa programu edukacji muzycznej w nauczaniu zintegrowanym dla klas I-III szkoły podstawowej w pakiecie „Już w szkole” oraz stworzenie koncepcji lekcji muzyki w podręcznikach szkolnych, kaset z piosenkami, ćwiczeń i scenariuszy lekcyjnych
Działalność na polu upowszechniania muzyki:

1993 – 2002 – prowadzenie stałej rubryki „Chwila Muzyki” w miesięczniku „Powściągliwość i Praca”, ponad 100 felietonów o muzyce.
1993 – kierownictwo artystyczne służewskiego dziecięcego zespołu musicalowego (do roku 2002 – „Dawne Głosy Dzieci”, następnie „Grupa Musicalowa ORFEUSZ”), działającego do chwili obecnej przy Służewskim Domu Kultury.
1995 – zainicjowanie projektu, polegającego na utworzeniu przy ogólnokształcącej publicznej szkole podstawowej fundacji, prowadzącej zajęcia nauki gry na instrumentach dla uczniów tej szkoły (przy Szkole Podstawowej nr 318 im. J. Ch. Andersena przy ul. L. Teligi 4 w Warszawie). Fundacja działa do chwili obecnej, kolejne pokolenia młodych muzyków-amatorów opuszczają szkołę wyposażeni w ponadstandardowe umiejętności muzyczne.
1998 – 2014 – zainicjowanie działalności Komitetu na rzecz Budowy Służewskiego Domu Kultury, mającego na celu wybudowanie siedziby dla rozwijającej się działalności kulturalnej na Służewie. Służewski Dom Kultury jako placówka finansowana przez m.st. Warszawa został powołany w 2004 roku, a nowa siedziba została otwarta we wrześniu 2014 r.
2009 – zainicjowanie projektu „Szukamy Następców Fryderyka Chopina”, związanego z 200. rocznicą urodzin Kompozytora, polegającego na umożliwieniu wychowankom Młodzieżowego Domu Kultury nauki gry na instrumentach w trybie indywidualnym. Projekt – po modyfikacjach – jest kontynuowany
2014 – współpraca z Instytutem Badań Edukacyjnym przy pilotażowym projekcie dotyczącym wzmocnienia nauczania matematyki poprzez wprowadzenie zajęć z rytmiki w klasach I – III szkół podstawowych, opracowanie programu i podręcznika metodycznego oraz przeprowadzenie 5 edycji szkoleń dla nauczycieli.
2016 – przygotowanie koncepcji, opracowanie materiałów i przeprowadzenie (pod egidą Fundacji Partnerstwo dla Edukacji) finansowanego przez Ministra Kultury – Narodowe Centrum Kultury, ogólnopolskiego badania muzycznych umiejętności percepcyjnych uczniów po 1-szym etapie kształcenia. W badaniu udział brało 757 uczniów z 41 szkół z całej Polski.

Skip to content