Romana Agnel – wykład otwarty Sarabanda

Romana Agnel

tancerka, choreograf, pedagog tańca, historyk sztuki; założycielka jedynego w Polsce profesjonalnego Baletu Dworskiego „Cracovia Danza” (dawniej „Ardente Sole”). Absolwentka Społecznej Szkoły Baletowej w Krakowie. Ukończyła historię sztuki na Paryskim Uniwersytecie Sorbony, a także zdobyła specjalizacje w zakresie tańców charakterystycznych oraz historycznych („Le Ballet Légendaire d'Ile de France”, „Le Bal Paré” , VII Konserwatorium w Paryżu, „Thěâtre Baroque de France”). Przygotowywała choreografię i ruch sceniczny do spektakli prezentowanych w wielu teatrach. Prowadzi regularne zajęcia z tańców historycznych na Akademiach Muzycznych w Krakowie, w Łodzi i w Białymstoku oraz liczne kursy i wykłady w swoich specjalizacjach. Jest także autorką publikacji dotyczących zagadnień tańca historycznego, m.in.: „Istota i znaczenie gestu w operze i balecie XVII i XVIII w.”, „Podstawowe formy tańca dworskiego w okresie Baroku”, „Kilka uwag na temat tańca na dworze wawelskim w okresie Złotego Wieku”, „The Origins and the Symbolism of the Polonaise”.

Skip to content