dr Maria Erdman – klawikord, organy

dr Maria Erdman

Ukończyła Teorię Muzyki oraz Organy w Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie oraz podyplomowe studia w zakresie gry na klawikordzie i organach w Conservatorium van Amsterdam. Bierze aktywny udział w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Publikuje artykuły w pismach fachowych („De Clavichordio”, „Muzyka” ISPAN) oraz popularyzatorskich („Ruch Muzyczny”, „Muzyka21”). Prowadzi klasę organów w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie, oraz uczy gry na klawikordzie w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest w trakcie przewodu doktorskiego w tejże uczelni. Jest wykładowcą kursów organowych, basso continuo i klawikordu w ramach Letniej Akademii Academia Narolense i Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej.
Współpracuje z Międzynarodową Letnią Akademią Muzyki Dawnej w Wilanowie. Brała czynny udział jako konsultant Centrum Edukacji Artystycznej oraz w pracach nad opracowaniem podstawy programowej z zakresu gry na instrumentach historycznych.

Skip to content