Dofinansowanie

Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej to impreza cykliczna, której ideą przewodnią jest kształtowanie świadomości właściwej estetyki i praktyki wykonawczej muzyki przedromantycznej w polskiej edukacji. Kursy stanowią kompleksową i starannie opracowaną ofertę dydaktyczną; łączą w sobie zarówno konsultacje metodyczne dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego, jak również warsztaty interpretacji dla uczniów, studentów i absolwentów szkół artystycznych (muzyków instrumentalistów, rytmików, wokalistów i tancerzy). Jednym z głównych założeń formuły imprezy jest właściwe przygotowanie kadry pedagogicznej zgodnie ze światowymi standardami kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności wykonawczych muzyki okresu XII– XVIII.

Dofinansowano ze środków Funduszu Promocji Kultury

Nazwa zadania: XV Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej

Dofinansowanie: 55 000 zł

Całkowita wartość: 108 250 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Dofinansowano ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

Skip to content