Jak dobrze grać na klawikordzie…

dr Maria Erdman
Jak dobrze grać na klawikordzie – według C. Ph. E. Bacha i E. W. Wolfa

Kurs gry na klawikordzie towarzyszy Letnim Kursom Metodycznym Muzyki Dawnej od początku istnienia Kursów, a włączenie go do oferty edukacyjnej było działaniem bezprecedensowym w historii kursów muzyki dawnej w Polsce. Jego celem jest zaznajomienie z podstawami techniki gry na klawikordzie oraz wyjaśnienie zasady działania instrumentu. Omawiana jest również historia instrumentu, wraz z jego funkcją w muzyce i kulturze europejskiej na przestrzeni stuleci.

Prezentowany wykład adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, w tym osób niegrających na instrumentach klawiszowych. Zasięg repertuarowy obejmuje szesnastowieczną muzykę na instrumenty klawiszowe, wirginalistów angielskich, J. P. Sweelincka, J. S. Bacha, G. F. Haendla, oraz C. Ph. E. Bacha.

dr Maria Erdman

Ukończyła Teorię Muzyki oraz Organy w Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie oraz podyplomowe studia w zakresie gry na klawikordzie i organach w Conservatorium van Amsterdam. Bierze aktywny udział w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Publikuje artykuły w pismach fachowych („De Clavichordio”, „Muzyka” ISPAN) oraz popularyzatorskich („Ruch Muzyczny”, „Muzyka21”). Prowadzi klasę organów w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie, oraz uczy gry na klawikordzie w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest w trakcie przewodu doktorskiego w tejże uczelni. Jest wykładowcą kursów organowych, basso continuo i klawikordu w ramach Letniej Akademii Academia Narolense i Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej.
Współpracuje z Międzynarodową Letnią Akademią Muzyki Dawnej w Wilanowie. Brała czynny udział jako konsultant Centrum Edukacji Artystycznej oraz w pracach nad opracowaniem podstawy programowej z zakresu gry na instrumentach historycznych.

Podziel się!

Skip to content