Reguła oktawy i jej użyteczność w nauce improwizacji

dr Dorota Zimna
Reguła oktawy i jej użyteczność w nauce improwizacji

Celem wykładu jest prezentacja tzw. reguły oktawy występującej w wielu traktatach XVIII-wiecznych poświęconych improwizacji, praktyce basso continuo oraz partimento, jak również ukazanie jej odmian oraz wykorzystania w ówczesnym nauczaniu muzycznym.

Program wykładu zawiera omówienie nie do końca jasnej genezy reguły oktawy, terminologii z nią związanej, zastosowania w XVIII-wiecznym nauczaniu muzycznym. Przedstawiona zostanie polemika dotycząca użyteczności reguły oktawy jaka wywiązała się wśród ówczesnych muzyków, a obrazować ją będą wybrane cytaty ze źródeł historycznych. Zaprezentowany zostaną również rozwój i odmiany reguły oktawy na przykładach muzycznych różnych kompozytorów XVIII w. W celu lepszego zilustrowania omawianego tematu zostaną wykona na klawesynie przykłady muzyczne różnych odmian reguły oktawy.

Oczekiwane efekty to lepsze rozumienie sposobów nauczania improwizacji, basso continuo, partimento w XVIII w. oraz ówczesnej praktyki muzycznej; ukazanie reguły oktawy jako potencjalnego narzędzia do wykorzystanie we współczesnej edukacji muzycznej (zwłaszcza w nauczaniu improwizacji).

dr Dorota Zimna

doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka (2015). Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie klawesynu prof. dr hab. Urszuli Bartkiewicz (dyplom z wyróżnieniem) i Podyplomowych Studiów Instrumentalistyki w tej samej uczelni. Od 2005 jest wykładowcą (obecnie na stanowisku adiunkta) w Katedrze Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Uczestniczyła w klawesynowych kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez Christine Schornsheim, Nicolasa Parle’a, Marka Krolla oraz w kursach dla zespołów muzyki dawnej.
W latach 2004-2005 była koordynatorem projektu naukowo-badawczego Zapomniane dziedzictwo, mającego na celu digitalizację i rekonstrukcję zapomnianych dzieł znajdujących się  polskich archiwach kościelnych. W 2008 uczestniczyła w pracach nad publikacją nutową Polska muzyka klawiszowa. Z Wydawnictwa Józefa Elsnera, na klawesyn lub fortepian pod redakcją Urszuli Bartkiewicz. W 2016 roku ukazała się książka jej autorstwa pt. Wariantywność obsady w twórczości instrumentalnej François Couperina. Obsada a brzmienie utworu wraz z płytą François Couperin – compositeur royal.

Była wykładowcą oraz członkiem biura organizacyjnego Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej w Warszawie oraz Dni Muzyki Dawnej w Bydgoszczy. Jest współzałożycielką oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Akademia Muzyki Dawnej.

Występuje jako solistka i kameralistka. Brała udział w koncertach w Polsce, Niemczech, Włoszech, Belgii i na Ukrainie. Od 2009 koncertuje z zespołem Laboratoire de la Musique, z którym zdobyła III Nagrodę w V Międzynarodowym Konkursie im. Maurizio Pratoli w L’Aquila (Włochy 2015), I Nagrodę w konkursie odbywającym się podczas XII Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy (2011) oraz II nagrodę i Nagrodę Publiczności w XI Międzynarodowym Konkursie im. Biagio Mariniego w Neuburgu nad Dunajem (Niemcy 2010). Współpracuje z kilkoma orkiestrami, w tym regularnie z orkiestrą kameralną Filharmonii Pomorskiej – Capellą Bydgostiensis.

Podziel się!

Skip to content