Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Archiwum kategorii: frazowanie

Jak dobrze grać na klawikordzie…

dr Maria Erdman Jak dobrze grać na klawikordzie – według C. Ph. E. Bacha i E. W. Wolfa Kurs gry na klawikordzie towarzyszy Letnim Kursom Metodycznym Muzyki Dawnej od początku istnienia Kursów, a włączenie go do oferty edukacyjnej było działaniem bezprecedensowym w historii kursów muzyki dawnej w Polsce. Jego celem jest zaznajomienie z podstawami techniki […]

Czytaj dalej

Plansza z tytułem wykładu

Ukryte struktury taneczne: o czasie i frazowaniu w muzyce barokowej

Peter Frankenberg Ukryte struktury taneczne: o czasie i frazowaniu w muzyce barokowej Celem wykładu jest ukazanie znaczenia tańca w muzyce baroku jako elementu wpływającym m.in. na frazowanie, metrum, tempo, kształt linii melodycznej, rozróżnienie nut mocnych i słabych; zachęcenie wykonawców do poszukiwań elementów tanecznych w wykonywanym repertuarze. Program wykładu oparty został na doświadczeniach wykładowcy zebranych podczas […]

Czytaj dalej

Plansza z tytułem wykładu

Das Wohltemperierte Klavier Johanna Sebastiana Bacha – emocje pod kontrolą

prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz Das Wohltemperierte Klavier Johanna Sebastiana Bacha – emocje pod kontrolą Wykład z ilustracjami muzycznymi, którego celem jest odkrywanie tajemniczej siły oddziaływania muzyki Bacha na duszę słuchacza. Prof. Urszula Bartkiewicz przedstawia filozofię interpretacyjną bazującą na muzycznej nauce o afektach i retoryce na wybranych przykładach z Das Wohltemperierte Klavier. prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz […]

Czytaj dalej

Plansza z tytułem wykładu

Podstawy retoryki muzycznej w kontekście wybranych dzieł H.I.F. Bibera

Michał Marcinkowski Podstawy retoryki muzycznej w kontekście wybranych dzieł H.I.F. Bibera Celem prezentacji jest ukazanie w jaki sposób znajomość podstawowych i najprostszych figur retorycznych wpływa na proces interpretacji utworu. Do zagadnień retoryki włączone zostaną, oprócz figur retorycznych definiowanych przez Burmeistera, Kirchera, Matthesona i innych teoretyków, także zagadnienia związane z semantyką tonacji, wynikającą z niej skordaturą skrzypiec […]

Czytaj dalej

plansza z tytułem wykładu

J.S. Bach – solowe utwory skrzypcowe i wiolonczelowe BWV 1001-1012 – przewodnik metodyczny

prof. Markus Möllenbeck Johann Sebastian Bach – solowe utwory skrzypcowe i wiolonczelowe BWV 1001-1012 – przewodnik metodyczny Celem wykładu jest omówienie i porównanie solowego repertuaru skrzypcowego i wiolonczelowego oraz zachęcenie do wzajemnych inspiracji artystycznych muzyków grających na różnych instrumentach smyczkowych. Program wykładu obejmuje następujące zagadnienia i rozważania: różna sytuacja utworów skrzypcowych i wiolonczelowych w kontekście […]

Czytaj dalej

Analiza deklamacyjnego znaczenia ornamentacji…

Analiza deklamacyjnego znaczenia ornamentacji na przykładzie Adagio z Sonaty na skrzypce solo BWV 1001 J.S. Bacha Daniel Deuter (Tłumaczenie dostępne po kliknięciu przycisku Napisy w prawym dolnym rogu odtwarzacza) Celem wykładu jest próba określenia czym właściwie jest ornamentacja i jakie ma ona znaczenie deklamacyjne w utworach J.S. Bacha. Na przykładzie znanego Adagio z Sonaty na skrzypce solo BWV […]

Czytaj dalej

Frazowanie w tekście interpretowanym…

Frazowanie w tekście interpretowanym. Jak tekst drukowany zamienić w żywą wypowiedź? dr Małgorzata Kaczmarska–Ferenc Wykład dla osób rozpoczynających pracę z tekstem literackim, zawierający interpretację fragmentów różnych form literackich. Obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: pojęcie frazy; związek oddechu z frazą; interpunkcja i segmentowanie wypowiedzi; adresat i cel wypowiedzi; wrażliwość i wyobraźnia interpretatora. dr Małgorzata Kaczmarska-Ferenc Małgorzata Kaczmarska-Ferenc – aktorka, […]

Czytaj dalej

Skip to content