Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Frazowanie w tekście interpretowanym…

Frazowanie w tekście interpretowanym. Jak tekst drukowany zamienić w żywą wypowiedź?
dr Małgorzata Kaczmarska–Ferenc

Wykład dla osób rozpoczynających pracę z tekstem literackim, zawierający interpretację fragmentów różnych form literackich. Obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  • pojęcie frazy;
  • związek oddechu z frazą;
  • interpunkcja i segmentowanie wypowiedzi;
  • adresat i cel wypowiedzi;
  • wrażliwość i wyobraźnia interpretatora.

dr Małgorzata Kaczmarska-Ferenc

Małgorzata Kaczmarska-Ferenc – aktorka, pedagog – jest absolwentką Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

Związana była z warszawskimi teatrami: Narodowym, Dramatycznym, Na Woli, Syrena. Prezentowała dzieła literatury polskiej w zespole Teatru Niewielkiego, którego była współtwórczynią. Wraz z zespołem tego Teatru grała w wielu ośrodkach polonijnych Europy, m.in. Wilnie, Lwowie, Budapeszcie, Londynie, Paryżu, Mediolanie, Genui, Frankfurcie, Wiedniu. Po ukończeniu w 1999 r. Podyplomowego Studium Wymowy przy Akademii Teatralnej w Warszawie rozpoczęła pracę pedagogiczną. Jest wykładowcą Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie oraz Zespołu Państwowych Szkól Muzycznych im F. Chopina w Warszawie.

W 2016 r. otrzymała tytuł dr w zakresie sztuk teatralnych.

Podziel się!

Skip to content