Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Suita w tańcu dworskim

Romana Agnel
Suita w tańcu dworskim

Tematem prezentacji jest suita taneczna, jej źródła i przykłady w różnych okresach od XV do XVIII wieku i w różnych stylach (włoskim i francuskim). 

Prezentacja oparta jest na pokazie z komentarzem choreografii mistrzów tańca od XV w. we Włoszech, do kompozycji barokowych w stylu tzw. Noble danse zapisanych w traktatach francuskich systemem Feuilleta. Punktem wyjścia są suity instrumentalne J.S. Bacha, które powstały na podstawie form tanecznych praktykowanych w I poł. XVIII w. na wszystkich dworach Europy. 

Temat prezentowany jest od strony tanecznej i choreograficznej, pozwala zrozumieć wszystkie aspekty suity, oraz poznać jej źródła powstania. Jednocześnie prezentuje różne formy tańca w poszczególnych epokach i poszczególnych stylach.  

Bazując na oryginalnych choreografiach zapisanych w traktatach przez mistrzów tańca analizuję temat suity porównując jej sposób prezentacji i ujęcia w różnych epokach i stylach tanecznych, co może rzucić nowe światło na jej interpretację muzyczną.  

Romana Agnel

tancerka, choreograf, pedagog tańca, historyk sztuki; założycielka jedynego w Polsce profesjonalnego Baletu Dworskiego „Cracovia Danza” (dawniej „Ardente Sole”). Absolwentka Społecznej Szkoły Baletowej w Krakowie. Ukończyła historię sztuki na Paryskim Uniwersytecie Sorbony, a także zdobyła specjalizacje w zakresie tańców charakterystycznych oraz historycznych („Le Ballet Légendaire d’Ile de France”, „Le Bal Paré” , VII Konserwatorium w Paryżu, „Thěâtre Baroque de France”). Przygotowywała choreografię i ruch sceniczny do spektakli prezentowanych w wielu teatrach. Prowadzi regularne zajęcia z tańców historycznych na Akademiach Muzycznych w Krakowie, w Łodzi i w Białymstoku oraz liczne kursy i wykłady w swoich specjalizacjach. Jest także autorką publikacji dotyczących zagadnień tańca historycznego, m.in.: „Istota i znaczenie gestu w operze i balecie XVII i XVIII w.”, „Podstawowe formy tańca dworskiego w okresie Baroku”, „Kilka uwag na temat tańca na dworze wawelskim w okresie Złotego Wieku”, „The Origins and the Symbolism of the Polonaise”.

Podziel się!

Skip to content