XV Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej w Warszawie
3-10 lipca 2021 r.

Zespół Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie, ul. Bednarska 11

Od piętnastu lat Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej kształtują świadomość estetyki i praktyki wykonawczej muzyki przedromantycznej w polskiej edukacji.
Kursy łączą w sobie zarówno warsztaty i konsultacje indywidualne, wykłady specjalistyczne oraz zajęcia metodyczne. Kursy stanowią także kompleksową i starannie opracowaną ofertę dydaktyczną doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

Kursy skierowane są nie tylko do osób zaznajomionych już z zagadnieniami wykonawczymi muzyki dawnej, ale przede wszystkim do uczestników (uczniów, studentów, a zwłaszcza nauczycieli szkolnictwa artystycznego) pragnących poznać i poszerzyć zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych.

Zapraszamy na piętnastą edycję LKMMD!
Drużyna LKMMD

W programie XV LKMMD:

Realizowane w formie stacjonarnej:

 • altówka / altówka barokowa - Daniel Deuter
 • flet poprzeczny / flet traverso - Kate Clark
 • klawesyn - Urszula Bartkiewicz
 • klawikord - Maria Erdman
 • obój / obój barokowy / flet prosty - Peter Frankenberg
 • organy - Maria Erdman
 • skrzypce / skrzypce barokowe - Daniel Deuter
 • viola da gamba - Karolina Koślacz
 • wiolonczela / wiolonczela barokowa - Markus Möllenbeck

Realizowane w formie zdalnej:

 • śpiew / muzyka ensemblowa / chorał gregoriański (dla solistów, chórmistrzów, zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych) - Agnieszka Budzińska-Bennett

W ramach specjalności głównej możliwe jest uczestnictwo akompaniatora LKMMD w zajęciach w miarę dostępności wykładowcy

 • altówka / altówka barokowa - Daniel Deuter
 • flet poprzeczny / flet traverso - Kate Clark
 • klawesyn - Urszula Bartkiewicz
 • klawikord - Maria Erdman
 • obój /obój barokowy/ flet prosty - Peter Frankenberg
 • organy - Maria Erdman
 • skrzypce / skrzypce barokowe - Daniel Deuter
 • viola da gamba - Karolina Koślacz
 • wiolonczela / wiolonczela barokowa - Markus Möllenbeck
 • wirginał - Anna Urszula Kucharska

 • improwizacja (dla wszystkich uczestników) - Daniel Deuter, Peter Frankenberg, Ewa Mrowca, Jakub Kościukiewicz
 • kameralistyka (do 3 osób) - różni wykładowcy
 • nauka basso continuo (dla wszystkich instrumentów i śpiewu) - Ewa Mrowca, Anna Urszula Kucharska, Jakub Kościukiewicz, Dorota Zimna
 • pierwsza pomoc dla klawesynu (dedykowane klawesynistom) - Michał Koszel
 • podstawy kompozycji (dla wszystkich uczestników) - Maria Szreder
 • psychoedukacja (dla wszystkich uczestników) - Ewa Biały
 • temperacje historyczne i strojenie klawesynu (dla wszystkich uczestników) - Jacek Guzowski

 • Management w zawodzie artysty - Artur Malke
 • Podstawy kompozycji - Maria Szreder
 • Polskie tańce narodowe - Romana Agnel, Cracovia Danza
 • Psychoedukacja - Ewa Biały

Formy uczestnictwa i cennik:

PROMOCJA przy płatności do 31 maja 2021:
550 zł

Przy płatności po 31 maja:
600 zł

Uczestnicy mogą korzystać z oferty LKMMD następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowane 4 konsultacje indywidualne z wykładowcą po 45 min.
 • Możliwość wykupienia dodatkowych zajęć w ramach Specjalności głównej (80 zł za 45 minut zajęć)
 • Specjalność dodatkowa - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • Warsztaty uzupełniające - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • zajęcia z akompaniatorem
 • dostęp do webinariów XV LKMMD
 • dostęp do zamkniętej grupy XV LKMMD na facebook.com

100 zł

Uczestnicy mogą jednego dnia korzystać z oferty LKMMD w następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowana 1 konsultacja indywidualna z wykładowcą o czasie trwania 45 min.
 • Specjalność dodatkowa - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • Warsztaty uzupełniające - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • zajęcia z akompaniatorem
 • dostęp do webinariów XV LKMMD
 • dostęp do zamkniętej grupy XV LKMMD na facebook.com

200 zł

Uczestnicy mogą w ciągu dwóch dni korzystać z oferty LKMMD w następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowane 2 konsultacje indywidualne z wykładowcą po 45 min.
 • Specjalność dodatkowa - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • Warsztaty uzupełniające - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • zajęcia z akompaniatorem
 • dostęp do webinariów XV LKMMD
 • dostęp do zamkniętej grupy XV LKMMD na facebook.com

SOLIŚCI
PROMOCJA przy płatności do 31 maja 2021 - 450 zł
Przy płatności po 31 maja - 500 zł

ZESPOŁY wokalne i wokalno-instrumentalne
PROMOCJA przy płatności do 31 maja 2021 - 400 zł / 1 os.
Przy płatności po 31 maja - 450 zł / 1 os.

Uczestnicy mogą korzystać z oferty LKMMD następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowane 4 zdalne konsultacje indywidualne z wykładowcą po 45 min.
 • Możliwość wykupienia dodatkowych zajęć w ramach Specjalności głównej (80 zł za 45 minut zajęć / 1 os.)
 • Specjalność dodatkowa - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • Warsztaty uzupełniające - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • zajęcia z akompaniatorem
 • dostęp do webinariów XV LKMMD
 • dostęp do zamkniętej grupy XV LKMMD na facebook.com

SOLIŚCI i ZESPOŁY
100 zł / 1 os.

Uczestnicy mogą jednego dnia korzystać z oferty LKMMD w następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowana 1 zdalna konsultacja indywidualna z wykładowcą o czasie trwania 45 min.
 • Specjalność dodatkowa - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • Warsztaty uzupełniające - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • zajęcia z akompaniatorem
 • dostęp do webinariów XV LKMMD
 • dostęp do zamkniętej grupy XV LKMMD na facebook.com

SOLIŚCI i ZESPOŁY
200 zł / 1 os.

Uczestnicy mogą w ciągu dwóch dni korzystać z oferty LKMMD w następującym zakresie:

 • Specjalność główna - zagwarantowane 2 zdalne konsultacje indywidualne z wykładowcą po 45 min.
 • Specjalność dodatkowa - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • Warsztaty uzupełniające - możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc)
 • zajęcia z akompaniatorem
 • dostęp do webinariów XV LKMMD
 • dostęp do zamkniętej grupy XV LKMMD na facebook.com

300 zł
Możliwość obserwacji wszystkich zajęć XV LKMMD (uczestnictwo bierne) w miarę nieprzekraczania limitu liczby osób przebywających w jednej sali.

 • Specjalności główne
 • Specjalności dodatkowe
 • Warsztaty uzupełniające
 • dostęp do webinariów XV LKMMD
 • dostęp do zamkniętej grupy XV LKMMD na facebook.com

50 zł
Możliwość obserwacji wszystkich zajęć XV LKMMD (uczestnictwo bierne) jednego dnia w miarę nieprzekraczania limitu liczby osób przebywających w jednej sali.

 • Specjalności główne
 • Specjalności dodatkowe
 • Warsztaty uzupełniające
 • dostęp do webinariów XV LKMMD
 • dostęp do zamkniętej grupy XV LKMMD na facebook.com

200 zł
Dostęp wyłącznie do webinariów XV LKMMD

Dowiedz się więcej:

Konsultacje indywidualne z wykładowcą w ramach jednej wybranej specjalności głównej.
Akceptowane są instrumenty współczesne oraz historyczne.
Zapisy na zajęcia dodatkowe realizowane są w miarę dostępnych miejsc w poszczególnych klasach.
Zajęcia indywidualne - stacjonarne, obejmujące ćwiczenia wprowadzające do improwizacji, elementy improwizacji w różnych stylach w oparciu o historyczne wzorce (traktaty, przykłady z literaturymuzycznej):
 • dla instrumentów dętych
 • dla instrumentów smyczkowych (skrzypce, altówka)
 • dla basowych instrumentów smyczkowych (wiolonczela, viola da gamba)
Zajęcia prowadzone w sesji popołudniowej. Ze względu na obostrzenia epidemiczne realizowane w maksymalnie trzyosobowych zespołach.
Zajęcia teoretyczne (webinar) oraz praktyczne (indywidualne konsultacje w formie stacjonarnej) zapoznające uczestników z elementarnymi zasadami konstrukcji oraz podstawami kompozycji utworów muzycznych, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.
Zajęcia indywidualne - stacjonarne, teoretyczne i praktyczne zapoznające uczestników z podstawami i zasadami realizacji basso continuo. Tematyka spotkań obejmuje m.in odczytywanie cyfrowania, prowadzenie głosów, zagadnienia stylistyczne, realizacja partii b.c. w wybranych utworach:
 • dla instrumentów klawiszowych
 • dla basowych instrumentów smyczkowych
Zajęcia warsztatowe indywidualne (stacjonarne), z zakresu temperacji muzycznych oraz umiejętności strojenia klawesynu, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.
Zajęcia warsztatowe indywidualne (stacjonarne) z mistrzem-budowniczym klawesynów. Praktyczne porady dotyczące samodzielnego przeprowadzania drobnych napraw klawesynu: regulacji intonacji i cięcia piórek, zakładania strun, regulacji tłumików, a także umiejętności oceniania jakości instrumentu.
Webinair oraz konsultacje indywidualne on-line.
Tematyka zajęć:
 • trema
 • pamięć i wyobraźnia muzyczna, słyszenie wewnętrzne
 • strategia ćwiczenia
 • kreatywność i motywacja
 • ćwiczenia rozwojowe
 • równowaga psychofizyczna

Wykłady XIV LKMMD online (2020):

Skip to content