Metodyka nauczania gry na organach…

dr Maria Erdman
Metodyka nauczania gry na organach w świetle standardów wykonawstwa historycznie poinformowanego jako jedna z dróg do repertuaru intawolacji organowych

Wykład koncentruje się wokół aspektów dydaktycznych nauczania gry na organach przy użyciu narzędzi wykonawstwa historycznie poinformowanego (instrumenty, literatura), stwarzając Uczestnikom możliwość zapoznania się z tymi narzędziami. Skierowany jest do nauczycieli, studentów organów oraz uczniów klas organów szkół muzycznych II stopnia. Obecność zagadnień takich jak historyczne palcowanie, registracja czy analiza utworów, stanowi obecnie standard w europejskim kształceniu organistów. Spodziewanym efektem wykładu jest rozpowszechnienie świadomości tych problemów oraz wdrożenie nabytej wiedzy i umiejętności do nauczania gry na organach. Repertuar kursu obejmuje utwory organowe XVI-XVIII wieku, wszystkich ośrodków europejskich.

dr Maria Erdman

Ukończyła Teorię Muzyki oraz Organy w Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie oraz podyplomowe studia w zakresie gry na klawikordzie i organach w Conservatorium van Amsterdam. Bierze aktywny udział w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Publikuje artykuły w pismach fachowych („De Clavichordio”, „Muzyka” ISPAN) oraz popularyzatorskich („Ruch Muzyczny”, „Muzyka21”). Prowadzi klasę organów w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie, oraz uczy gry na klawikordzie w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest w trakcie przewodu doktorskiego w tejże uczelni. Jest wykładowcą kursów organowych, basso continuo i klawikordu w ramach Letniej Akademii Academia Narolense i Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej.
Współpracuje z Międzynarodową Letnią Akademią Muzyki Dawnej w Wilanowie. Brała czynny udział jako konsultant Centrum Edukacji Artystycznej oraz w pracach nad opracowaniem podstawy programowej z zakresu gry na instrumentach historycznych.

Podziel się!

Skip to content